Detection of Pollution-Induced Community Tolerance (PICT) in marine periphyton communities established under diuron exposure
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1992

Författare

Sverker Molander

Chalmers, COMESA, Miljösystemanalys

Hans Blanck

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07