Detection of Pollution-Induced Community Tolerance (PICT) in marine periphyton communities established under diuron exposure
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1992

Författare

Sverker Molander

Chalmers, COMESA, Miljösystemanalys

Hans Blanck

Göteborgs universitet

Aquatic Toxicology 22:129-144. (Cited 54 times to 2011-04)

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13