Effects of 4,5,6-trichloroguaiacol on periphyton communities from brackish water mesocosms
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1988

Författare

Sverker Molander

Chalmers, COMESA, Miljösystemanalys

Hans Blanck

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07