Combined effects of tri-n-butyl tin (TBT) and diuron in marine periphyton detected as pollution-induced community tolerance (PICT)
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1992

Författare

Sverker Molander

Institutionen för teknisk miljöplanering

Björn Dahl

Hans Blanck

Göteborgs universitet

Jörgen Jonsson

Michael Sjöström

Archives of Environmental Contamination and Toxi¬cology 22:419-427. (Cited 33 times to 2011-04)

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13