NanoSphere: Center för interaktions- och riskstudier i Nano-Bio-Geo-Sociotekno-sfära gränsytor
Forskningsprojekt , 2009 – 2014

Den snabba och lovande utvecklingen av nanoteknologin (NT) kräver en samtidig ökning av kunskaperna om dess risker för människors hälsa, ekosystemen och samhället. Alltfler indicier pekar på att tillverkade nanopartiklar (NP) kan ge skadliga effekter men kunskapsbilden är fragmenterad och ibland motsägelsefull, beroende på bristande kontroll över dispergering, fysikal-kemiska deskriptorer och karaktärisering av NP. Denna brist på karaktärisering spiller också över på riskbedömnings (RB) procedurerna och samhällets riskhanteringsregim. NanoSphere kommer ge ramverk, metoder, både generella struktur-aktivitetssamband och fallspecifika data och generella angreppssätt som tillskott till förbättringen av RB processen och bidra till ett minskat gap mellan innovations- och RB-processerna. Resultaten kommer bli omedelbart användbara för miljömyndigheter, industrin och andra intressenter.

Deltagare

Sverker Molander (kontakt)

Professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Martin Andersson

Professor vid Teknisk ytkemi

Rickard Arvidsson

Docent vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Rickard Frost

Forskningsrådgivare vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Bengt Herbert Kasemo

Professor emeritus vid Chalmers, Fysik, Kemisk fysik

Eva Olsson

Professor vid Chalmers, Fysik, Eva Olsson Group

Sofia Svedhem

Forskare vid Chalmers, Fysik, Biologisk fysik

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Formas

Finansierar Chalmers deltagande under 2009–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Styrkeområden

Mer information

Projektets webbplats

http://nanosphere.gu.se/

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/n...

Senast uppdaterat

2015-12-15