Sektorsstrategi för miljö/ekologi - synpunkter och förslag till fördjupade studier. Rapport till Regionplane- och trafikkontoret i Stockholms län
Rapport, 1996

Författare

Sverker Molander

Chalmers, COMESA, Miljösystemanalys

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Report - Department of Technical Environmental Planning, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 1996:2

Mer information

Skapat

2017-10-07