Det specifika med miljösystemanalysen
Övrigt, 1999

Sammanfattning av diskussion om vad forskning i ämnet miljösystemanalys innebär och innefattar.

miljösystemanalys

Författare

Henrikke Baumann

Institutionen för teknisk miljöplanering

Anne-Marie Tillman

Institutionen för teknisk miljöplanering

Sverker Molander

Institutionen för teknisk miljöplanering

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Annan teknik

Tvärvetenskapliga studier

Annan naturresursteknik

Miljöledning

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-07