Undersökning och motverkande av miljörisker från hydrokinetiska turbiner II
Forskningsprojekt , 2019 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Sverker Molander (kontakt)

Professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Olivia Langhamer

Forskare vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Mer information

Senast uppdaterat

2020-06-23