Bannlys alla politiska beslut som ger mer klimatutsläpp
Artikel i övrig tidskrift, 2014

Torftig valdebatt. Dagspolitiken klarar inte att hantera ödesfrågan om klimatet, vilket oroar oss. Vi föreslår därför ett ”utsläppsmoratorium”: inga beslut får tas som ökar utsläppen av växthusgaser. Principen måste kopplas till mål om exempelvis förnybar energi och grön infrastruktur, skriver 23 forskare och debattörer.

Författare

Jonas Anselm

Marianne Danielsson

Katarina Eckerberg

Stefan Edman

Eva Friman

Ing-Marie Green

Bengt Gustafsson

Sverker Gustavsson

Kjell Havnevik

Pär Holmgren

Alf Hornborg

Hans Liljenström

Carl Lindberg

Sverker Molander

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Carl-Henrik Robért

Johan Rockström

Lars Rydén

Christer Sanne

Semida Silveira

Magdalena Svanström

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap

Askok Swain

Sverker Sörlin

Anders Wijkman

Dagens Nyheter

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Miljöanalys och bygginformationsteknik

Energisystem

Annan naturvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13