Bannlys alla politiska beslut som ger mer klimatutsläpp
Magazine article, 2014

Torftig valdebatt. Dagspolitiken klarar inte att hantera ödesfrågan om klimatet, vilket oroar oss. Vi föreslår därför ett ”utsläppsmoratorium”: inga beslut får tas som ökar utsläppen av växthusgaser. Principen måste kopplas till mål om exempelvis förnybar energi och grön infrastruktur, skriver 23 forskare och debattörer.

Author

Jonas Anselm

Marianne Danielsson

Katarina Eckerberg

Stefan Edman

Eva Friman

Ing-Marie Green

Bengt Gustafsson

Sverker Gustavsson

Kjell Havnevik

Pär Holmgren

Alf Hornborg

Hans Liljenström

Carl Lindberg

Sverker Molander

Chalmers, Energy and Environment, Environmental Systems Analysis

Carl-Henrik Robért

Johan Rockström

Lars Rydén

Christer Sanne

Semida Silveira

Magdalena Svanström

Chalmers, Chemical and Biological Engineering, Chemical Environmental Science

Askok Swain

Sverker Sörlin

Anders Wijkman

Dagens Nyheter

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Transport

Building Futures (2010-2018)

Energy

Subject Categories

Other Social Sciences

Environmental Analysis and Construction Information Technology

Energy Systems

Other Natural Sciences

More information

Latest update

12/13/2018