Ekotoxikolgisk utvärdering av cycloxydim, verksam beståndsdel i herbiciden Focus. Report to the National Chemicals Inspectorate, September 1991, 43 pp. (In Swedish with English summary)
Rapport, 1991

Författare

Sverker Molander

Chalmers, COMESA, Miljösystemanalys

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik