Novel processing routes for effective sewage sludge management (ROUTES)
Forskningsprojekt, 2011 – 2014

Beskrivning saknas.

Deltagare

Magdalena Svanström (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Finansiering

Europeiska kommissionen (EU)

Projekt-id: EC/FP7/265156
Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-02