Problem or resource - why it is important for the environment to keep track of nitrogen, phosphorus and carbon in wastewater and sludge management
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2015

Författare

Magdalena Svanström

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap

Giuseppe Laera

Sara Heimersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap

Journal of Civil and Environmental Engineering

2165-784X (ISSN)

Vol. 5 200-

Novel processing routes for effective sewage sludge management (ROUTES)

Europeiska kommissionen (EU) (EC/FP7/265156), 2011-05-01 -- 2014-04-30.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Annan samhällsbyggnadsteknik

Vattenbehandling

DOI

10.4172/2165-784X.1000200

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-02