Undersökning och motverkande av miljörisker från hydrokinetiska turbiner
Forskningsprojekt , 2016 – 2018

Forskningsprojektet studerar hur olika strömkraftverk påverkar förbipasserande djur genom observationer för att modellera miljöpåverkan både lokalt och på havsplaneringsnivå. Vidare undersöks hur undervattensbuller påverkar kollisionsriskerna samt görs en utredning och testning av skadeförebyggande åtgärder. Resultaten ger underlag för industrin att miljöanpassa turbinerna och för myndigheter att ta rätt beslut i tillståndsfrågor.

Deltagare

Sverker Molander (kontakt)

Professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Linus Hammar

Doktorand vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Olivia Langhamer

Forskare vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-05-24