REACH missar nano!
Artikel i övriga tidskrifter, 2009

Författare

Martin Hassellöv

Göteborgs universitet

Thomas Backhaus

Göteborgs universitet

Sverker Molander

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Miljöforskning

Vol. 2009

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Livsvetenskaper och teknik

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Miljövetenskap