REACH missar nano!
Artikel i övrig tidskrift, 2009

Författare

Martin Hassellöv

Göteborgs universitet

Thomas Backhaus

Göteborgs universitet

Sverker Molander

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Miljöforskning

Vol. 2009 3-4

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06