Towards a screening procedure for identification of representative case-studies describing the economy-wide emissions of chemical substances from articles during their life-cycle
Rapport, 2009

Författare

Sverker Molander

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07