Krävs långsiktiga satsningar
Artikel i övriga tidskrifter, 2011

Det måste bli mer kostsamt för dem som orsakar miljöskador – att bara betala för oljesaneringen efter ett oljespill räcker inte.

långsiktighet

kompensation

ansvarighet

Författare

Sverker Molander

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

ETC

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik