Krävs långsiktiga satsningar
Magazine article, 2011

Det måste bli mer kostsamt för dem som orsakar miljöskador – att bara betala för oljesaneringen efter ett oljespill räcker inte.

långsiktighet

kompensation

ansvarighet

Author

Sverker Molander

Chalmers, Energy and Environment, Environmental Systems Analysis

ETC

7 oktober 2011

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Transport

Energy

Subject Categories

Other Environmental Engineering

More information

Created

10/7/2017