Dagligvaruhandelns datorisering före 1985: Transkript av ett vittnesseminarium vid Tekniska museet i Stockholm den 20 oktober 2008
Report, 2008

informationsteknik

vittnesseminarium

historia – 1945-

historia – datorer

datorer och databehandling

vetenskapshistoria

datorisering – effekter på samhället

teknikhistoria

Author

Gustav Sjöblom

Chalmers, Technology Management and Economics, Technology and Society

Areas of Advance

Information and Communication Technology

Transport

Roots

Basic sciences

Driving Forces

Innovation and entrepreneurship

Subject Categories

History of Technology

ISBN

978-91-7415-068-1

More information

Created

10/8/2017