Dagligvaruhandelns datorisering före 1985: Transkript av ett vittnesseminarium vid Tekniska museet i Stockholm den 20 oktober 2008
Rapport, 2008

informationsteknik

vittnesseminarium

historia – 1945-

historia – datorer

datorer och databehandling

vetenskapshistoria

datorisering – effekter på samhället

teknikhistoria

Författare

Gustav Sjöblom

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Transport

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Teknikhistoria

ISBN

978-91-7415-068-1

Mer information

Skapat

2017-10-08