Varuhushandelns datorisering före 1980: Transkript av ett vittnesseminarium vid Tekniska museet i Stockholm den 29 september 2008
Report, 2008

datorisering – effekter på samhället

vittnesseminarium

informationsteknik

historia – 1945-

vetenskapshistoria

historia – datorer

datorer och databehandling

teknikhistoria

Author

Gustav Sjöblom

Chalmers, Technology Management and Economics, Technology and Society

Areas of Advance

Information and Communication Technology

Transport

Subject Categories

Economic History

History of Technology

Roots

Basic sciences

Driving Forces

Innovation and entrepreneurship

ISBN

978-91-7415-064-3

More information

Created

10/8/2017