Varuhushandelns datorisering före 1980: Transkript av ett vittnesseminarium vid Tekniska museet i Stockholm den 29 september 2008
Rapport, 2008

datorisering – effekter på samhället

vittnesseminarium

informationsteknik

historia – 1945-

vetenskapshistoria

historia – datorer

datorer och databehandling

teknikhistoria

Författare

Gustav Sjöblom

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Transport

Ämneskategorier

Ekonomisk historia

Teknikhistoria

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

ISBN

978-91-7415-064-3

Mer information

Skapat

2017-10-08