Systemutveckling och långtidsplanering vid SAS Data i Stockholm, 1964–1982: Transkript av ett vittnesseminarium vid Tekniska museet i Stockholm den 5 december 2007
Report, 2008

kommunikation inom organisationer

långtidsplanering

informationsteknik

teknikhistoria

systemutveckling

realtidssystem

historia – 1945-

datorisering – effekter på samhället

historia – datorer

datorer och databehandling

företag – historia

ledningsinformationssystem

vetenskapshistoria

flygtransporter

vittnesseminarium

Author

Gustav Sjöblom

Chalmers, Technology Management and Economics, Technology and Society

Areas of Advance

Information and Communication Technology

Transport

Subject Categories

Economic History

History of Technology

Roots

Basic sciences

Driving Forces

Innovation and entrepreneurship

ISBN

978-91-7415-051-3

More information

Created

10/8/2017