Systemutveckling och långtidsplanering vid SAS Data i Stockholm, 1964–1982: Transkript av ett vittnesseminarium vid Tekniska museet i Stockholm den 5 december 2007
Rapport, 2008

kommunikation inom organisationer

långtidsplanering

informationsteknik

teknikhistoria

systemutveckling

realtidssystem

historia – 1945-

datorisering – effekter på samhället

historia – datorer

datorer och databehandling

företag – historia

ledningsinformationssystem

vetenskapshistoria

flygtransporter

vittnesseminarium

Författare

Gustav Sjöblom

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Transport

Ämneskategorier

Ekonomisk historia

Teknikhistoria

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

ISBN

978-91-7415-051-3

Mer information

Skapat

2017-10-08