Standardisering och integration av datasystem inom godstransportbranschen, 1970–1985: Transkript av ett vittnesseminarium vid Flygfältsbyrån i Göteborg den 11 mars 2008
Report, 2008

vetenskapshistoria

informationsteknik

historia – datorer

datorer och databehandling

vittnesseminarium

datorisering – effekter på samhället

historia – 1945-

teknikhistoria

Author

Gustav Sjöblom

Chalmers, Technology Management and Economics, Technology and Society

Areas of Advance

Information and Communication Technology

Transport

Driving Forces

Sustainable development

Innovation and entrepreneurship

Subject Categories

Economic History

History of Technology

Roots

Basic sciences

ISBN

978-91-7415-053-7

More information

Created

10/8/2017