Standardisering och integration av datasystem inom godstransportbranschen, 1970–1985: Transkript av ett vittnesseminarium vid Flygfältsbyrån i Göteborg den 11 mars 2008
Rapport, 2008

vetenskapshistoria

informationsteknik

historia – datorer

datorer och databehandling

vittnesseminarium

datorisering – effekter på samhället

historia – 1945-

teknikhistoria

Författare

Gustav Sjöblom

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Transport

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Ekonomisk historia

Teknikhistoria

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

978-91-7415-053-7

Mer information

Skapat

2017-10-08