Se förorternas gröna möjlighet
Magazine article, 2011

Den bespottade förortsmiljön har utvecklingspotential och unika förutsättningar att erbjuda ett hållbart boende. Det skriver Pål Castell, landskapsarkitekt som doktorerat i uthålligt samhällsbyggande vid Chalmers och arbetar vid Centrum för urbana studier i Hammarkullen.

stadsplanering

hållbar stadsutveckling

förort

Author

Pål Castell

University of Gothenburg

Chalmers, Architecture

Arkitekten

augusti 2011 54-55

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Civil Engineering

SOCIAL SCIENCES

More information

Created

10/7/2017