Se förorternas gröna möjlighet
Artikel i övrig tidskrift, 2011

Den bespottade förortsmiljön har utvecklingspotential och unika förutsättningar att erbjuda ett hållbart boende. Det skriver Pål Castell, landskapsarkitekt som doktorerat i uthålligt samhällsbyggande vid Chalmers och arbetar vid Centrum för urbana studier i Hammarkullen.

stadsplanering

hållbar stadsutveckling

förort

Författare

Pål Castell

Göteborgs universitet

Chalmers, Arkitektur

Arkitekten

augusti 2011 54-55

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

SAMHÄLLSVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-07