In i bruset. Designbaserade experiment som metod för att utforska urbana ljudrum
Conference contribution, 2008

ljuddesign

ljud och stadsrum

ljud och arkitektur

Author

Catharina Dyrssen

Chalmers, Architecture

Lyssnande Lund, Lunds Universitet, oktober 2008

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Civil Engineering

More information

Created

10/7/2017