In i bruset. Designbaserade experiment som metod för att utforska urbana ljudrum
Övrigt konferensbidrag, 2008

ljuddesign

ljud och stadsrum

ljud och arkitektur

Författare

Catharina Dyrssen

Chalmers, Arkitektur

Lyssnande Lund, Lunds Universitet, oktober 2008

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07