Sediment i avloppssystem - ett nygammalt bekymmer inom ledningsteknikområdet
Magazine article, 1987

Avloppsnätens viktiga och självklara uppgift är att föra förbrukat vatten och överskottsvatten till reningsverk och recipient. Minst lika viktig men ibland ändå förbisedd är uppgiften att transportera det material som följer med vattnet in i ledningarna. En dålig funktion i det här avseendet resulterar i mer eller mindre permanenta avsättningar. Dessa ger ledningarna en nedsatt kapacitet med risk för översvämmningar som följd.

sediment

avloppsledningar

nedsatt kapacitet

igensättning

Author

Sven Lyngfelt

Department of Hydraulics

Bygg & terknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 79 5 27-31

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Water Engineering

Oceanography, Hydrology, Water Resources

More information

Created

10/8/2017