Sediment i avloppssystem - ett nygammalt bekymmer inom ledningsteknikområdet
Artikel i övrig tidskrift, 1987

Avloppsnätens viktiga och självklara uppgift är att föra förbrukat vatten och överskottsvatten till reningsverk och recipient. Minst lika viktig men ibland ändå förbisedd är uppgiften att transportera det material som följer med vattnet in i ledningarna. En dålig funktion i det här avseendet resulterar i mer eller mindre permanenta avsättningar. Dessa ger ledningarna en nedsatt kapacitet med risk för översvämmningar som följd.

sediment

avloppsledningar

nedsatt kapacitet

igensättning

Författare

Sven Lyngfelt

Institutionen för vattenbyggnad

Bygg & terknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 79 5 27-31

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Vattenteknik

Oceanografi, hydrologi, vattenresurser

Mer information

Skapat

2017-10-08