Tredimensionell analys av strömning i va-anläggningar
Magazine article, 1999

Utvecklingen av datorernas kapacitet under 80-talet skapade nya möjligheter att bättre använda grundläggande samband för analys inom många teknikområden. Ett av dessa var analysen av strömning i vatten- och avloppssystem där flödena är mycket starkt varierande i tid och rum och därmed svåra att simulera

avloppsledning

Tredimensionell analys

va- anläggning

nedstigningsbrunn

Author

Lars Bergdahl

Department of Hydraulics

Sven Lyngfelt

Department of Hydraulics

Åsa Adamsson

Department of Hydraulics

Bygg & teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 99 2 57-60

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Water Engineering

Oceanography, Hydrology, Water Resources

More information

Created

10/7/2017