Tredimensionell analys av strömning i va-anläggningar
Artikel i övrig tidskrift, 1999

Utvecklingen av datorernas kapacitet under 80-talet skapade nya möjligheter att bättre använda grundläggande samband för analys inom många teknikområden. Ett av dessa var analysen av strömning i vatten- och avloppssystem där flödena är mycket starkt varierande i tid och rum och därmed svåra att simulera

avloppsledning

Tredimensionell analys

va- anläggning

nedstigningsbrunn

Författare

Lars Bergdahl

Institutionen för vattenbyggnad

Sven Lyngfelt

Institutionen för vattenbyggnad

Åsa Adamsson

Institutionen för vattenbyggnad

Bygg & teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 99 2 57-60

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Vattenteknik

Oceanografi, hydrologi, vattenresurser

Mer information

Skapat

2017-10-07