Termisk modellering och utvärdering av borrhålssystem.
Magazine article, 2011

Markvärmesystem med vertikala borrhål blir allt populärare. Optimering baserad på resultat från termisk responstest är en dyr metod, och metoder som förenklar genomförandet och förbättrar noggrannheten är önskvärda. Viktigt är också att välja rätt driftstrategi, bland annat beträffande köldbärarens utloppstemperatur från systemet.

Author

Saqib Javed

Chalmers, Energy and Environment, Building Services Engineering

Per Fahlén

Chalmers, Energy and Environment, Building Services Engineering

Energi & Miljö

6-7 51-54

Areas of Advance

Energy

Subject Categories

Building Technologies

More information

Created

10/7/2017