Termisk modellering och utvärdering av borrhålssystem.
Artikel i övrig tidskrift, 2011

Markvärmesystem med vertikala borrhål blir allt populärare. Optimering baserad på resultat från termisk responstest är en dyr metod, och metoder som förenklar genomförandet och förbättrar noggrannheten är önskvärda. Viktigt är också att välja rätt driftstrategi, bland annat beträffande köldbärarens utloppstemperatur från systemet.

Författare

Saqib Javed

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Per Fahlén

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Energi & Miljö

6-7 51-54

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07