Konsensus i förändring – klimatekonomi efter Stern
Magazine article, 2008

Med slutsatsen att snara och kraftfulla åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser är ekonomiskt motiverade utmanade Sternrapporten den rådande bilden av klimatförändringarnas ekonomi. Trots att kritiken initialt var hård har debatten efter Sternrapporten visat på ett konsensus i förändring. Allt fler ekonomer menar att det finns många starka argument för en kraftfull klimatpolitik, men få motargument som håller. I denna artikel ger vi tre exempel på detta: alternativa etiska utgångspunkter för den ekonomiska analysen, högre uppskattningar av klimatförändringarnas kostnader, samt effekterna av begränsad substituerbarhet och förändrade relativpriser. Vi diskuterar även aggregering av kostnader mellan olika grupper och hantering av risk.

Author

Martin Persson

Chalmers, Energy and Environment, Physical Resource Theory

Thomas Sterner

University of Gothenburg

Ekonomisk Debatt

Vol. 36 4 65-81

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Energy

Subject Categories

Economics

More information

Created

10/7/2017