Konsensus i förändring – klimatekonomi efter Stern
Artikel i övrig tidskrift, 2008

Med slutsatsen att snara och kraftfulla åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser är ekonomiskt motiverade utmanade Sternrapporten den rådande bilden av klimatförändringarnas ekonomi. Trots att kritiken initialt var hård har debatten efter Sternrapporten visat på ett konsensus i förändring. Allt fler ekonomer menar att det finns många starka argument för en kraftfull klimatpolitik, men få motargument som håller. I denna artikel ger vi tre exempel på detta: alternativa etiska utgångspunkter för den ekonomiska analysen, högre uppskattningar av klimatförändringarnas kostnader, samt effekterna av begränsad substituerbarhet och förändrade relativpriser. Vi diskuterar även aggregering av kostnader mellan olika grupper och hantering av risk.

Författare

Martin Persson

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Thomas Sterner

Göteborgs universitet

Ekonomisk Debatt

Vol. 36 4 65-81

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Nationalekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07