Riskvärdering vid val av åtgärdsstrategi : beskrivning av metoder och exempel
Report, 2006

Author

Lars Rosen

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Geology and Geotechnics

FRIST competence centre

Tore Söderqvist

Åsa Soutukorva

Pär-Erik Back

Lars Grahn

Helen Eklund

Driving Forces

Sustainable development

Innovation and entrepreneurship

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Civil Engineering

More information

Created

10/6/2017