Dalarnas industrialisering: 150 år av industriell utveckling och ekologisk utarmning
Magazine article, 2011

skogsbruk

skogsindustri

sågverksindustri

Dalarna

miljökvalitetsmål

industrialisering

Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag

miljöhistoria

Author

Gustav Sjöblom

Chalmers, Technology Management and Economics, Technology and Society

Dagsverket: Utsänd till hembygdens folk genom Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund och Dalarnas museum

0349-6139 (ISSN)

Vol. 30 4 3, 15-

Driving Forces

Sustainable development

Subject Categories

Economic History

Agricultural Science

Roots

Basic sciences

More information

Created

10/7/2017