Dalarnas industrialisering: 150 år av industriell utveckling och ekologisk utarmning
Artikel i övrig tidskrift, 2011

skogsbruk

skogsindustri

sågverksindustri

Dalarna

miljökvalitetsmål

industrialisering

Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag

miljöhistoria

Författare

Gustav Sjöblom

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

Dagsverket: Utsänd till hembygdens folk genom Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund och Dalarnas museum

0349-6139 (ISSN)

Vol. 30 4 3, 15-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Ekonomisk historia

Jordbruksvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07