Den barmhärtiga entreprenören: Från privatisering till socialt företagande
Book, 2003

Author

Subject Categories

Economic History

Business Administration

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Driving Forces

Innovation and entrepreneurship

ISBN

9789189483248

More information

Created

10/10/2017