Den barmhärtiga entreprenören: Från privatisering till socialt företagande
Bok, 2003

Författare

Ämneskategorier

Ekonomisk historia

Företagsekonomi

Styrkeområden

Building Futures

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

ISBN

9789189483248

Mer information

Skapat

2017-10-10