Swedish Production System (SwePS) – ett kompetenslyft för fordonsindustrin inom Lean Produktion
Other conference contribution, 2012

Author

Ulrika Ny Harlin

Per Gullander

Björn Langbeck

Lars Medbo

Chalmers, Technology Management and Economics, Logistics & Transportation

Carl Wänström

Chalmers, Technology Management and Economics, Logistics & Transportation

Mats Johansson

Chalmers, Technology Management and Economics, Logistics & Transportation

Christian Finnsgård

Chalmers, Technology Management and Economics, Logistics & Transportation

Lena Moestam-Ahlström

Birgitta Sjögren

Johan Svenningstorp

Proceedings from VINNOVA conference on "Lean och innovationsförmåga – hinder, möjligheter och kunskapsluckor"

10-

Subject Categories

Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Areas of Advance

Transport

Production

More information

Created

10/7/2017