Felsannolikhet för Icke-Binära Faltningskoder - En jämförelse
Paper in proceedings, 1990

Author

Arne Svensson

Department of Information Theory, Communication Systems

Proceedings Radiovetenskaplig Konferens, Göteborg, Sweden

277-281

Subject Categories

Computer and Information Science

More information

Created

10/7/2017