Felsannolikhet för Icke-Binära Faltningskoder - En jämförelse
Paper i proceeding, 1990

Författare

Arne Svensson

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

Proceedings Radiovetenskaplig Konferens, Göteborg, Sweden

277-281

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07