Japan storsatsar på solcellsteknologi
Magazine article, 2008

Innovativ energiteknik som solcellsteknik innebär fortfarande höga kostnader i jämförelse med många andra teknologier för energiproduktion. I flera länder, däribland Japan och Tyskland, har det ändå skapats en marknad med hjälp av stödåtgärder. Erfarenheterna visar att det också har varit viktigt att regering och statsförvaltning legitimerat teknologin genom långsiktiga och ambitiösa satsningar. Därigenom har andra aktörer, inte minst konsumenter, motiverats att satsa på teknologin. Tillväxten på den japanska marknaden har stagnerat. Nyligen aviserades att Japan ska återta tätpositionen från Tyskland, bland annat genom att 70 procent av alla nybyggda hus och fastigheter ska vara utrustade med solpaneler. Sverige saknar nationell strategi på området samtidigt som den globala marknaden är växande. Utvecklingen i Japan och andra länder är av intresse att följa – förutsatt att Sverige ämnar ta delar av de potentiella tillväxtmarknader som solcellsteknologin innebär.

Author

Elin Vinger

Kristian Jelse

Hannes Johnson

Chalmers, Energy and Environment, Environmental Systems Analysis

Tillväxtpolitisk utblick

5

Driving Forces

Sustainable development

Innovation and entrepreneurship

Areas of Advance

Energy

Subject Categories

Other Social Sciences not elsewhere specified

Other Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering

More information

Created

10/7/2017