Variationer hos trafikbuller under korta tider
Magazine article, 2005

Author

Jens Forssén

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Applied Acoustics, Vibroacoustics

Maarten Hornikx

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Applied Acoustics, Vibroacoustics

Ljudlandskap för bättre hälsa, Årsrapport 2005, Mistra

17-19

Subject Categories

Civil Engineering

More information

Latest update

11/21/2018