Variationer hos trafikbuller under korta tider
Artikel i övriga tidskrifter, 2005

Författare

Jens Forssén

Vibroakustik

Maarten Hornikx

Vibroakustik

Ljudlandskap för bättre hälsa, Årsrapport 2005, Mistra

17-19

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07