Variationer hos trafikbuller under korta tider
Artikel i övrig tidskrift, 2005

Författare

Jens Forssén

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

Maarten Hornikx

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

Ljudlandskap för bättre hälsa, Årsrapport 2005, Mistra

17-19

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-21