En undersökning i skalmodell för att förklara fysiken bakom utbredning av buller
Magazine article, 2004

Author

Jens Forssén

Vibroacoustics

Maarten Hornikx

Vibroacoustics

Ljudlandskap för bättre hälsa, Årsrapport 2004, Mistra

10-11

Subject Categories

Civil Engineering

More information

Latest update

11/21/2018