En undersökning i skalmodell för att förklara fysiken bakom utbredning av buller
Artikel i övrig tidskrift, 2004

Författare

Jens Forssén

Vibroakustik

Maarten Hornikx

Vibroakustik

Ljudlandskap för bättre hälsa, Årsrapport 2004, Mistra

10-11

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-21