En undersökning i skalmodell för att förklara fysiken bakom utbredning av buller
Artikel i övriga tidskrifter, 2004

Författare

Jens Forssén

Chalmers, Institutionen för teknisk akustik, Vibroakustik

Maarten Hornikx

Chalmers, Institutionen för teknisk akustik, Vibroakustik

Ljudlandskap för bättre hälsa, Årsrapport 2004, Mistra

10-11

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07